donderdag 29 november 2007

Transformatie en verandermanagement (Educa Online Berlijn)

Tijdens de opening van de 13e Educa Onlineconferentie in Berlijn zijn vier sprekers van de partij. De eerste spreker is de onderwijsminister in Ghana: Hon. Dominic K. Fobih. Hij spreekt over de plannen van de regering van Ghana en het doel om het land te transformeren in een ‘information and knowledge driven ICT literate nation’. De ontwikkeling en het gebruiken van informatie, kennis en technologie is van levensbelang voor de sociaal-economische ontwikkeling van het land. De onderwijsminister spreekt van het moderniseren van het onderwijssysteem door gebruik te maken van ICT. Als redenen worden genoemd:
- het verhogen van de toegang tot onderwijs, traning en onderzoeksbronnen;
- het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en training;
- betere aansluiting bij sociaal-economische ontwikkelingen.

De laatste reden met specifieke aandacht voor de ontwikkeling van een ‘information and knowledge-based economy and society.’

‘Enable every Ghanaian to be able to use the ICT tools and resources confidently
and creatively to develop the skills and knowledge needed to achieve personal
goals and be full participants in the global economy by 2015.’

De regering heeft een aantal uitdagingen geformuleerd. Naast een goede infrastructuur en toegankelijkheid voor iedereen, noemt Fobih veranderingsmanagement, ontwikkeling van digitale content en het trainen van docenten en ict-coördinatoren.
Verandermanagement is volgens Fobih altijd een kritische factor. Het wordt nog kritischer als de behoefte om te veranderen cruciaal wordt voor de ontwikkeling en vooruitgang van mensen.

Mijn eerste reactie is dat deze presentatie een algemeen praatje is over plannen op macro-niveau, maar toch... zouden we iets kunnen leren van deze Ghanese plannen voor onze eigen organisatie?
- Hoe is het eigenlijk gesteld met het verandermanagement?
- Hoe sterk is de behoefte om ICT in te zetten als motor voor verandering?
- Hoe zijn docenten en ict-coördinatoren getraind?
-
Hoe is het met de ontwikkeling van digitale content?

Geen opmerkingen: