dinsdag 8 september 2009

Dude, where's my university

Verhouding formeel en informeel leren. Hopelijk een sessie die verder ingaat op de vraag in onze richtingsdocumenten rond Avans-publiek en de ontwikkelingen rond leeromgevingen. De presentatie wordt gehouden door de universiteit van Leicester onder de titel: Who owns the students (and above all their resources)?
De stellingen en vragen die in deze presentatie centraal staan, zijn de volgende:
- Universiteiten hebben niet langer het alleenrecht op het aanbieden van technologieen.
- Hoe is de verhouding tussen VLE (control) en PLE (learning)?
- Wie is eigenaar van de technologie en de manier waarop deze worden ingezet voor leren?

VLE en PLE

Dee presentator stelt dat VLE's prima geschikt zijn voor authenticatie, opslag studentgegevens, communicatie vanuit de instelling met studenten ALLEEN niet meer zozeer voor leren.....

Aan de studenten van Leicester University is gevraagd om in het 1e kwartaal van hun studie een mindmap te maken van hun PLE.

voorbeelden mindmaps studenten

Daarnaast is er onderzocht van welke digitale middelen studenten gebruik maken.
Opvallend in deze statistieken is dat Google en Wikipedia heel hoog staan, maar dat toepassingen als Skype, MySpace en Twitter maar een percentage van ongeveer 5% halen.

Een 2e vraag aan studenten was het ontwerpen van een eigen ePortfolio. Optie hierin was of het ePortfolio ook publiek beschikbaar zou komen (keuze van slechts 50% van de studenten). Experiment met ePortfolio's was niet erg succesvol omdat studenten die alleen zagen als een verplichting tijdens een gegeven kwartaal. Toch start Leicester een aantal nieuwe experimenten rond het gebruik van weblogs voor ePortfolio.
De volledige presentatie, die zeker de moeite waard was, is terug te vinden op
www.slideshare.net/AJCann --> handig voor alle onderzoeksdata die hierin zijn verwerkt.

Geen opmerkingen: