dinsdag 8 september 2009

Staff skills door Sero consulting

De presentatie over Next generation user skills: the possibilities for the digital literacies bleek een van de betere presentaties van dag 1. In een enorm hoog tempo werd door Sero consulting ingegaan op de vaardigheden die gevraagd worden van de volgende generatie studenten.

Zij maken gebruik van een veelheid aan devices. Niet alleen voor leren maar zeker ook voor alle andere dingen. In de presentatie wordt door de presentator verder ingegaan op de huidige ICT/skills.
Ondertitel van deze presentatie is echter Working, learning and living online in 2013. Op de website digital 2020 wordt hierover meer informatie gegeven.

In de uitgebreide rapportage wordt ondermeer aandacht besteed aan de onderzoeksvragen die zich richten op:
° welke vaardigheden worden gevraagd door werkgevers
° welke vaardigheden hebben jongeren die nog net herkend of erkend worden
° welke generieke vaardigheden zijn nodig

Hoe zit het met de digital natives en de Google generation
Welke veranderingen zijn er in de ranking van in demand jobs
Welke rol speelt onderwijs
Welke doelen moet zij hierin stellen

Wat zijn de dingen die mensen doen en wat hebben ze ervoor nodig

Hoe kunnen deze activiteiten worden geclusterd en welke van deze zaken zijn relevant voor werk

clustering

digital life skills

Opzet van een scenariomodel waarin tegen elkaar wordt afgezet: wat doen mensen individueel en wat in een groep, tegen wat gebeurt offline en wat online
Hoe verschuiven de scenarios en wat betekent dit voor ons onderwijs, welke kwalificaties hebben mensen nodig en gelden deze alleen professioneel of ook in hun priveleven.

scenariomodel

Wat zijn de blokkades
° leeadership for innovation
° professional knowledge and fluency
° digital learning and thinking skills (becta piramide, deze nog opzoeken in de presentatie!

Uiteindelijk blijkt de samenwerking tussen activiteiten, tools en competenties het meest essentieel. Hierbij kunnen de activiteiten verder worden uitgesplitst in kernactiviteiten die leiden tot een nieuw competentiemodel gebaseerd op: digital literacy, digital independence, participation, enquiry and production.

verschuiving van 2008 naar 2013

Een presentatie die in een enorm hoog tempo werd gegeven, ondersteund door een veelvoud aan modellen, diagrammen etc. Zeker de moeite waard om nader te onderzoeken. Dit geldt ooit voor het onderliggende rapport!!!

Geen opmerkingen: