woensdag 2 december 2009

eLearning for a smarter planet?!

Workshop met als titel (hou je vast..): Moving beyond the crisis powered by knowledge and learning solutions - what is the next practise?
Deze workshop werd georganiseerd vanuit het "elig": European Learning Industry Group, een (e)Business netwerk met bedrijven als IBM, Cisco, Elsevier, HP, Fronter, etc.

Enkele statements en bevindingen uit de bijeenkomst zijn:
- To have effective learning, you have to address more dimensions than just the cognitive domain". Welke domeinen zou je bij leren dan nog meer aan moeten spreken?: van onderwerp naar analytisch > emotioneel > sociaal > politiek > tot ethisch. En naast het feit dat je je mensen wil ontwikkelen, moeten ook de organisaties zelf ontwikkelen en voorwaarden creéren om leren mogelijk te maken. Dit moet worden opgenomen in hun strategie.

Waar verder veel aandacht was iets wat mij aanspreekt en waar we bij ASIS al mee doende zijn is: de aansluiting bij de behoefte van het bedrijfsleven!! Je zult ook iets moeten doen aan werkgelelateerde vaardigheden/skills, en daarbij ook zgn. 'life-skills': samenwerking, sociale skills. Informatie management is/wordt een key issue: hoe snel en efficiënt kun je toegang hebben/krijgen tot informatie.
Uitspraak (kennelijk gebaseerd op onderzoek): "70% van de prestatie is gebaseerd op gedrag en vaardigheden"!
en: "Leren doe je meer door interactie en reflectie, dan door basaal leren (kennis opdoen). (!)

Het eind van de discussie maakte het interesant, niet alleen omdat ik daar mijn mening erbij ingegooid heb. De leraar staat niet langer centraal, maar het leren, waardoor dus ook de rol van leraar vernadert. Hoe krijgen we de mensen die het moeten doen, de docenten, zover dat zij meegaan en in staat zijn om de nieuw beschikbare technieken te gaan toepassen?!
Je kunt alleen die nieuwe en verbeterde technieken (laten) gebruiken als:
- er leiderschap wordt getoond, door hier prioriteit in beleid aan te geven (en betekent ook tijd en geld);
- als die verandering wordt aangenomen, door organisaties èn door een sociale en culturele omslag bij de docenten.
- je de juiste mensen bij elkaar kunt brengen, die elkaar en anderen naar een hoger plan kunnen tillen.

Tot zover,
Ramon

Geen opmerkingen: