woensdag 14 april 2010

Collaborating to deliver shared services and support

Sessie verzorgt door de universiteit van Swansea. Project is extern gefinancierd. Momenteel lopen 15 projecten. Het project rond eLearning staat centraal in deze presentatie.
- Sharing technical resources --> the road to virtualisation. Swansea heeft gekozen voor het virtualiseren van de Bb-servers. Bb gaf daarbij aan dat zij support konden leveren hiervoor. Uitvoeren van stresstesten (open source OpenSTA) gaf het nodige vertrouwen om dit ook daadwerkelijk te doen. In de presentatie wordt verder ingegaan op de diverse voordelen om te kiezen voor virtualisatie (kosten, flexibiliteit, rollbacks, gebruiksgemak). Wel problemen ondervonden met database disconnections, beperkingen van de SQL-server.

- consulting and training --> in hoeverre kan een Bb portaal de studenten ondersteunen?
Doelem:
* verbeteren van service naar studenten
* integratie en stroomlijnen van informatie
* gepersonaliseerde informatie
* verbeteren van de efficiency
--> start met een prototype waarmee studenten direct toegang hebben tot een aantal verschillende diensten en informatiesystemen.

- een bilingual learning portal (Welsh en Engelstalig)
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het Bb language pack, om van taal te wisselen hoeft een gebruiker niet uit te loggen. De bais is dan ook het portaal van Bb. Vanaf Bb 9 willen zij de tweede tablaag gaan gebruiken om tegemoet te komen aan een aantal irritatiepunten bij gebruikers. Daar nu 2 tabs opgenomen, dit betekent wel een verlies van schermruimte

- de shared bilingual knowledgebase
Deze moet voldoen aan de volgende eisen:
- doorzoekbaar
- tweetalig
- gemakkelijk om te navigeren
- gebaseerd op natuurlijke taal

--> keuze voor KBPublisher. De 3 instellingen werken hierin samen.
Ideeen voor de toekomst gaan over het uitbreiden van deze knowledgebase naar andere onderdelen van elearning, inzet van meer visualisatie en een nadere samenwerking met ICT-afdeling en andere instellingen.

Geen opmerkingen: