woensdag 20 januari 2010

Instructional intentions

Verschillende presentatoren vertellen over hun ervaringen als docent met de inzet van sociale media, zoals Ning en Facebook. De eerste presentator is niet echt 'engaging' maar zegt zeker zinnige dingen over het leerproces en de bedoelingen die hij had om Ning in te zetten ter ondersteuning van het leerproces. Positief is dat hij vertelt dat onderzoek aantoont dat zijn bedoelingen niet zijn uitgekomen en het project is mislukt.
De tweede presentator vertelt over een Facebook project. Blijkbaar is het deze keer wel succesvol, ook al hebben de studenten bedenkingen over het 'crossing the border' door de docent. Studenten waar het over gaat, komen uit onderwijsopleiding en zijn graduates.
Presentator 3: gebruik van the Assistive Technology blog. Accent op interactie en hhet delen van best practices. Inmiddels een andere functie gekregen: voorbeeld voor andere instellingen en website om vooral informatie te halen. (www.assistivetechnology.vcu.edu. Daarnaast wordt een wiki onderhouden (ttactechtuesday.pbworks.com wat wordt gebruikt bij de opleiding van docenten. --> training van docenten wordt blijkbaar elke dinsdag georganiseerd.
Voor de graduate course wordt een courseblog onderhouden die wordt geintegreerd met hun Bb-omgeving. De spreker geeft aan dat studenten lang niet altijd blogger. Verrassend dat dan toch wordt gekozen voor Wordpress, wat niet echt het meest gebruiksvriendelijke blogsysteem is.
Presentator 4 gaat in op de aanname dat studenten sociale media gebruiken in hun vrije tijd en dus ook wel de mogelijkheden ervan inzien voor leren. Beide aannames blijken niet echt te kloppen. Vaardigheidstrainingen rond het gebruik van blogs blijven noodzakelijk. Opvallend is dat de studenten zelf hun blog mogen kiezen en zich dus niet hoeven te conformeren aan een keuze van de instelling. Inzet van blog-buddies hielp, maar nog niet voldoende om van het blogproject een succes te maken. Naast de blog wordt ook een wiki ingezet die de plaats inneemt van een course. In de wiki is plaats voor ingezonden opdrachten en groepsprojecten. Studenten zijn terughoudend rond het gebruik van collaborative authoring.
Na de 4 korte presentaties, is het nu de beurt aan het publiek. We gaan in groepjes discussieren en krijgen hiervoor 6 hulpvragen:

- how are the implied practices that are built into web 2.0 technologies reshaping ideas about teaching and learning
- what web 2.0 practices do faculty members identify as having the greatist potential for enhancing learing
- how are learners adapting to classroom environments that require them to collaborate, create and share in new ways (barriers, challenges, enhancers)
- what are the realities of practice for faculty as they begin to use web 2.0 in creating collaborative learning environments
- how are you assisting learners to adapt to web 2.0 technologies
- how do use of web 2.0 tecnologies add value to the student experience. How can we best facilitate and add value with these digital media?

Elke groep van 4-5 deelnemers kiest de vraag die ze het meeste aanspreekt. We hebben al snel een discussie gaande. Nu volgt de terugkoppeling vanuit de groepen naar het totaal. We blijken in deze discussie het nodige te hebben aan onze ervaringen met het proeflokaal voor docenten (erkenning, veiligheid, klein beginnen, fouten mogen maken en successen vieren en zo werken aan het zelfvertrouwen, verwachtingenmanagement. Bovenal aansluiten bij de passie van docenten. Kleine communities van docenten die discussieren.
Aanvulling: eigen tempo en aansluitend bij eigen leerstijl. Ga niet uit van verwachtingen rond 'wat weten ze mogelijk al' --> check je aannames hierover eerst. Wees alert op verschil tussen individueel en groepswerk. Begin klein zodat afbreukrisico niet enorm wordt. Ken je publiek en hun kennis, beliefs, meningen en mentale modellen.

Alle feedback is online verwerkt op de wiki realitiesofpractice.pbworks.com

Geen opmerkingen: