woensdag 20 januari 2010

Connect the dots

Professionaliseringsprogramma van dePaul university, gericht op kleine homogene groepen docenten. Het accent ligt op interactie en dialoog. Ongeveer 15 docenten vanuit hetzelfde vakgebied/faculteit investeren 36 uur, bestaande uit 6 uur online training, en een intensieve 2 weken waarin docenten 3 uur dagelijks bijeenk komen. Daarnaast wordt van de docenten een commitment rond leren en ontwikkelen verwacht en een persoonlijke betrokkenheid.

De docenten die deelnemen aan het programma krijgen:
- een technology kit
- kennis en vaardigheden
- een beurs van 500 dollar als ze beginnen en 1000 dollar extra als ze de cursus ook afmaken
- een certifaat
- hulp/ondersteuning bij het ontwerpen van hun course. Dit laatste gebeurt pas na het doorlopen van de 2 weken intensieve training op een 1-1 basis. Dit wordt verzorgd door decentraal georganiseerde instructional learning consultants.

De presentatie gaat verder over de manier waarop zij f2f onderwijs omzetten naar een digitale omgeving. Hierbij wordt nadrukkelijk de relatie gelegd tussen activiteiten, toetsing en leerdoelen. Afgeleid hiervan worden de benodigde hulpmiddelen en inzet van digitale media.

DePaul heeft ook een docent meengenomen naar het congres die vanuit haar rol vertelt over ervaringen met het professionaliseringsprogramma. Zij gaat verder in op haar persoonlijke motivatie om het Dots-programma te volgen. Hier komt nog foto van....

Stap-voor-stap gaat deze presentator Christina Outlay door het programma. Startend met een visie op leren, authentieke voorbeelden en een stand van zaken. Dit wordt direct gekoppeld aan bestaande kennis en ervaring van de docent, voordat de uitdagingen worden vastgesteld. In dit geval gaat het om de volgende zaken:
- aggressive deadline --> class already on class schedule
- where to find time for developement
--> Bekend bij een groot aantal van onze eigen docenten. In het programma worden diverse kleine stappen gezet. Er wordt gebruik gemaakt van een standaard Bb-omgeving, aangevuld met podcasts (iTunes) en Wimba. In de bijgeleverde handout wordt e.e.a. verder toegelicht.
Opzet van de nieuw gebouwde course is dat studenten deze in elke volgorde kunnen benaderen.
Jammer dat er teveel in detail wordt ingegaan op de ontwikkeling van de nieuwe course en de gebruikte technologieen. Zoals vaak is de course sterk docentgericht en wordt deze op voorhand helemaal uitgedacht mbv de instructional technologist.

Lessons learned:
- Het kost altijd meer tijd dan voorzien
- ontwikkel eerst, plan later
- betrek consultants en gebruik de ondersteuning rond techniek
- verwacht een iteratief proces
- vraag om een onafhankelijke review of probeer de course eerst zelf uit
- weest voorbereid op lagere scores bij evaluatie in het begin
- ga uit van LLL ook voor jezelf als docent.

Presentatie wordt afgesloten met een Wish-list:
* niet afgerekend worden op lagere evaluatiecijfers bij een verandering
* promotiekansen
* meer ondersteuning nadat het programma is doorlopen.

2 opmerkingen:

Hanneke van Riel zei

Ik zoek naar de innovatie in dit verhaal. Wat is er naar jouw idee (Eky) vernieuwend of beter aan dan wat er eerste gebeurde?

Eky Fioole zei

De innovatie zit hem voornamelijk in een hele gestructureerde aanpak rond docentprofessionalisering. Er wordt aangesloten bij verwachtingen van docenten die heel expliciet gemaakt worden. Daarnaast krijgen de docenten een beurs voor professionele ontwikkeling en is er dus ook duidelijk een commitment vanuit het management.
Zelf vind ik de invulling vanuit instructional design die ze uiteindelijk geven erg jammer. Wat ze doen met de docenten wordt helaas niet doorgezet naar de studenten.