donderdag 14 oktober 2010

Let me use my own mobile device

Julie Evans – Project Tomorrow
Engaged, Empowered and Enabled: The New K-12 Student Vision for Learning


CENTRALE VRAAG: Wat zijn de verwachtingen van jongeren als het gaat om het gebruik van technologie in het onderwijs?

Drie essentiële elementen:

1. Social-based learning
Jongeren willen gebruik maken van de nieuwste communicatie- en samenwerkingstools om netwerken te creëren met leeftijdsgenoten rond interessante onderwerpen. Facebook en instant messaging zijn veel populairder dan bloggen en wiki’s.

2. Un-thetered-learning
Jongeren zien technologie als middel om het leren binnen de vier muren van het klaslokaal te overstijgen door gebruik te maken van mobiele devices en online courses. Studenten vinden het vooral een gebrek dat ze geen gebruik kunnen maken van hun mobiele device. Gevolgd door docenten die het gebruik van technologie tegen houden.

“Let me use my own mobile device!”

Naast de toegang tot online boeken, schoolactiviteiten, webcolleges, het delen van content (video, podcastst, documenten) en toegang tot een social netwerksite hebben studenten vooral behoefte aan reminders en alerts.

3. Digitally rich learning
Studenten willen zelf produceren met digitaal leermateriaal.
Are we all on the same page?P
De wensen van docenten en studenten loopt niet helemaal gelijk. Docenten hebben een grotere behoefte aan communicatietools en beter toegang tot internet. Studenten aan samenwerkingstools, online lessen en mobiele devices.

Jongeren vinden zelf online podcasts en video’s om iets te leren. Ze nemen zelf online testen af en vinden experts voor antwoorden op hun vragen.

Geen opmerkingen: