donderdag 14 oktober 2010

Verandering leergedrag door weblectures?

Verslag how availability of streamed lectures modifies student behaviour

Presentatie van de UCLA, die al een aantal jaren gebruik maakt van lecture capture

Waarom doen we het eigenlijk...natuurlijk omdat we het kunnen...maar ook omdat het beter aansluit op de behoefte van de student...en omdat er de aanname aan zit dat het leren bevorderd. Er zijn genoeg onderzoeken die aangeven dat er veel gekeken wordt, dat ze lang kijken etc. Er zijn echter maar weinig onderzoeken die zich richten of er ook echt meer geleerd wordt...een terechte vraag denk ik.

Om een beetje inzicht te geven in hoeveel webcasts er gebruikt worden per kwartaal bij UCLA...tussen de 35-42... Meer dan 300 lessen worden via de webcast gedaan...lijkt me een goed voorbeeld voor Avans!!

De vormen van weblectures die het best bekeken worden zijn degene met de combi van audio en video...het aantal studenten dat alleen de audio gebruikt is een factor 8 lager!... Dit ondersteund de gegevens die ik al eerder gemeten heb bij de AGZ...ook hier scheelt dit veel...een factor 6.

De resultaten van de onderzoeken: in eerste instantie is er geen verschil tussen de voorkeur bij studenten voor lectures via het web of live... Naarmate de kwaliteit van de weblectures toeneemt neemt ook de voorkeur voor deze vorm toe...als er interactieve mogelijkheden inzitten, dan gaat de voorkeur duidelijk uit naar de weblectures. Studenten vinden dat de weblectures geholpen hadden om meer te leren...kanttekening van mijn kant: dit is alleen gekoppeld aan het resultaat op de toets...of er een relatie ligt met de vorm van lectures is nog maar de vraag!

Gaan studenten nu anders leren met deze vorm van onderwijs...de data geeft aan van niet...maar een eerste experiment gaf wel aan dat de efficientie wel toe nam... Resulterend in een significante verbetering in eindscore op een toets ( ook al was het verschil minimaal). Een tweede experiment liet geen verschil zien, maar de tevredenheid was hoger bij de weblecture groep.

Geen opmerkingen: