donderdag 2 december 2010

Bye Bye Teacher

De naam van de eerste serie presentaties op de Online Educa Berlin 2010. De intro is nog niet veelbelovend 'wij zijn vooral een traditionele universiteit, gericht op traditioneel onderwijs.

De uniiversiteit van Gent deelt courses in in 3 categorieen: traditional strategy, provisional strategy en de revolutionary strategy.

Traditional: tekst-georienteerd, veel verwijzigingen naar auteurs, waarde-oordelen als onderdeel van de course, nadruk op verwijzing en tekst.
Provisional: gebruik van powerpoint en illustraties!!! En dat is nieuw??? En het gebruik van casestudies en gebruik van meer media behalve tekst. Sluit beter aan bij bestaande kennis van studenten door gebruik van context.
Revolutionary strategy: integratie tekst en illustratie (film-/theaterfragmenten), cross-over naar andere disciplines, gebruik van 1-minute lessons.

Veel mooi uitziende technische oplossingen maar ook weinig complimenteus over het basis(kennis)niveau van studenten. Leuk zijn de 1-minute lessons waar de docent een context schetst op basis van op locatie opgenomen filmpjes.

Wat is er vernieuwend?? Studenten kunnen illustratiemateriaal aanleveren en er wordt een verbinding gelegd tussen verschillende elkaar opvolgende courses.......

Geen opmerkingen: