donderdag 2 december 2010

Developing and piloting personal learning environments

Beperkt project in Finland van 62 studenten en 8 docenten in het HBO. Uitgangspunten hierbij waren studentgerichte inzet van ICT en het heroverwegen van rollen en taken.

Keuze voor PLE:
personalisation of learning
eigenaarschap
samenwerkend leren
net generatie
social software

Vragen en uitdagingen hierbij is wel of studenten beschikken over voldoende metacognitieve vaardigheden. En hebben zij de vaardigheden om ICT in te kunnen zetten voor leren.

In het project kregen de studenten de beschikking over laptops en werd hen het idee rond PLE,s uitgelegd, evenals verschillende vormen van social software.
Aan studenten werd vervolgens gevraagd om hun vaardigheden, kennis, netwerken, reflecties, leerdoelen en manieren van informee leren te tonen en te delen.

Het LMS werd ingezet als teaching environment, het PLE als de learning environment voor studenten.. Daar ook de opslag van opdrachten, reflecties, leermaterialen en netwerken.

Ervaringen
houding tov het gebruik van social media als learning and teaching tool
van LMS naar PLE
verandering van rollen
gebrek aan kennis en begrip rond het PLE
Ning werd door meeste studenten gekozen als PLE

Conclusies
Ning is vervangen door Googlesites en een wordpressblog
Studenten reflecteren op hun leren
docenten hebben een positievere kijk op het gebruik van ssocial media
ple wordt gebruikt om de professionele vooruitgang van studenten inzichtelijk te maken. Wat betekent dit voor de rol van het ePortfolio

1 opmerking:

Van Popta zei

Ha Eky,
Interessante casus. Weet jij ook e-peerfeedback hier een rol in heeft gespeeld?
Met groet,
Esther