donderdag 2 december 2010

Vygotsky and personal learning environments

Laatste serie presentaties vandaag gaat over persoonlijke leeromgevingen. Het spits wordt afgebeten door Graham Attwell van Pontydysgu.
Laatste 20 jaar nadruk op leren als middel voor kennisoverdracht, nu meer aandacht voor interactie.
Wat betekent dit voor het leren in een digital age?

Veranderingen in de context voor leren en communiceren?

De opkomst van internet was invloedrijker dan alle voorgaande economische en sociale revoluties. Het is de manier waarop technologie wordt gebruikt en ingezet wat de echte verandering met zich meebrengt. Wat beetekent dit voor ons onderwijs en welke uitdagingen hebben we dan?

Leren verplaatst zich naar de buitenwereld. We leren op meerdere plekken en binnen meerdere contexten.
De kennis van experts wordt steeds meer uitgedaagd. Trend naar kennis die via samenwerking wordt opgebouwd.(Dave Cornier). Ons onderwijssysteem is daar nog niet op ingesteld.

Het internet biedt mogelijkheden om persoonlijke leerpaden en collaborative kennismanagement te ontwikkelen.
= gebruik van internet voor creatie en delen
= social networking faciliteert kennisdeling en reflectie

Attwell: maak geen verschil meer tussen formeel en informeel leren. Het gaat om leren.

PLE´s zijn plaatsen voor interactie en communicatie met als leren als doel en het ontwikkelen van collectieve kennis.

Geen opmerkingen: