donderdag 1 december 2011

Uptake ipv Intake

Lieve van den Brande vertelt over een nieuw initiatief van de Europese commissie 'Creative Classrooms'. 'Creative' slaat op innovatie van het onderwijsleerproces met ondersteuning van ICT. Het begrip 'classrooms' slaat op diverse typen leeromgevingen. De focus ligt op datgene wat haalbaar is met de praktijk van vandaag met de technologie van vandaag.

In de presentatie gaat het vooral om het dichten van het gat tussen de onderwijspraktijk en de beleidsmakers. Het zijn twee werelden die elkaar moeilijk vinden. Het bekende verhaal: aan de ene kant sluiten top-down benaderingen niet aan bij de praktijk en aan de andere kant krijgen grassroots-achtige activiteiten geen vervolg of worden niet geborgd.

Uit de probleemanalyse komt naar voren dat het docenten ontbreekt aan didactische strategieen. Zij missen daarbij de ervaring om ICT effectief in te zetten. Aan de andere kant ontbreekt het in de professionele ontwikkeling van de docent aan de didactische, innovatieve en praktische dimensie. Komt bij dat niemand de digitale geletterdheid van docenten toetst.

De oplossing is het starten van 'real-life experimentations' gebaseerd op concrete problemen, gedragen door docenten. Vervolgens opschalen door 'islands of innovations' te organiseren. Denk aan het opzetten van netwerken, communities of practice en peer guiding en peer learning. Pas dan levert de beleidsmaker zijn bijdrage door vanuit zijn expertise systematische 'uptakes' (ipv intakes?) te geven en aanvullingen te doen. Daar ontmoeten 'top down' en 'bottom up' elkaar. Vreselijke beleidsmatige termen allemaal natuurlijk, maar ik geloof wel in deze aanpak.

Wat betekent dit voor Avans?
Binnen ViA hebben we ervoor gekozen om docenten de vrijheid te geven om met hun ideeen aan de slag te gaan. We moeten tijdig nadenken over de opschaling en de bijdrage van het LIC bij de aanscherping. Het zal neerkomen op het organiseren van ontmoetingen.
Een ander idee is het organiseren van groepen docenten rond een gemeenschappelijk thema. Ik denk aan de TPaCK-benadering waarbij docenten vanuit een praktisch probleem samen met een beleidsmaker optrekken om op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen voor dat probleem door de gerichte inzet van ICT. Op die manier ga je veel meer de diepte in, houd je het overzicht en versterk je elkaar!

Geen opmerkingen: