donderdag 5 december 2013

A learning Miracle

Een Noorse onderwijskundig onderzoeker neemt ons mee in theoretische concepten van Vygotsky. Helaas zijn haar presentatietechnieken veel minder ontwikkeld. Het hele verhaal wordt voorgelezen van achter een katheder. Een lezing die niet echt thuishoort in het Learning is fun-thema. Haar onderzoek naar leeromgevingen en de onderwijskundige theorieen is waarschijnlijk nog steeds relevant, maar komt absoluut niet over....

Het onderzoek richt zich op 24 studenten waarbij via video-opnames gedurende 20 uur activiteiten van studenten zijn opgenomen rond hun aanpak van een probleem.

Geen opmerkingen: