donderdag 5 december 2013

Engagement and creativity through mobile learning

Creativity is not a gift of only special people, but a positive, essential capacity of all healthy-functional individuals

Creativiteit en verhalen
Eploration - inspiration - production - sharing als cyclisch proces
Nieuwe ervaringen die kinderen opdoen roepen bij hen emoties op die omgezet kunnen worden in een product wat gedeeld kan worden met anderen.

Het onderzoek richt zich op het ontwerp en de integratie van mobiele technologie in formele educatie en het vertalen ervan in een waardevol resource.

Een hulpmiddel daarbij kan zijn digital storytelling. Dit helpt kinderen bij hun taalontwikkeling.
Fiabot is de applicatie die kinderen helpt een digitaal verhaal te maken en te delen.

Ontwerpregels:
Betrek alle stakeholders
Gebruik verschillende technieken
Monitor de gebruikers tijdens het ontwerpproces.

Analysetools richten zich op: creativiteit, samenwerking, gebruik van interactieve media en consistentie

In de zelfevaluatie gaven de kinderen aan het meest beinvloed te worden door ervaringen van vrienden en door boeken.

Geen opmerkingen: