donderdag 5 december 2013

The UAE iPad initiative

In de Verenigde Arabische Emiraten wordt intensief gebruik gemaakt van iPads in het hoger onderwijs. Vanuit de ministerie van onderwijs wordt dit opgelegd en ondersteund. Het onderwijs is op basisscholen en het voortgezet onderwijs is Arabisch, vanaf het hoger onderwijs is dit Engelstalig. Een talenprogramma is opgezet om studenten hierbij te helpen. De uitvoering hiervan is via het iPadproject waar19.000 docenten en studenten aan deelnamen.

Uitgangspunt bij het project was dat er geen fysieke leermiddelen werden gebruikt, een paperless classroom. Dit project is geevalueerd via een onderzoek onder docenten en een apart onderzoek onder de studentenpopulatie.  Dit onderzoek is opgevolgd via focusgroepgesprekken.

Wat zijn de concerns van docenten bij het gebruik van iPads in het talenonderwijs?
- te weinig tijd om zich voor te bereiden, hoe zet ik ipads in bij het leerproces en kan ik er zelf mee omgaan
- zorg over de impact van technologie op het leren van studenten --> workshops

Docenten gaven aan dat ipads een positief effect hadden op:
Effectiever delen van content
Meer communicatie net studenten
Inhoudelijk: gebruik van nieuw vocabulair door studenen nam toe, net als schrijfvaardigheden

Key apps die docenten aangaven als meest gebruikt, hadden echter weinig te maken met het talenonderwijs, het waren vooral apps die de docenten hielpen bij het organiseren van hun onderwijs. Dit was verklaarbaar vanwege de overgang naar een paperless classroom.

Studenten gaven aan dat ze meer Engels lazen, nieuwe woorden uitprobeerden en in mindere mate hun schrijfvaardigheden oefenden.
Inzet van de iPad leverde op dat hun taalvaardigheden sterk verbeterden op alle gebieden.

In het tweede jaar van dit project wordt sterk ingezet op docentprofessionalisering en digitale didactiek, daarnaast zijn contacten met uitgevers rond de ontwikkeling van content geintensiveerd.
Aandachtspunt nu is het ontwikkelen van digitale tentamens en aanpassingen in het toetsprogramma.

Geen opmerkingen: