donderdag 5 december 2013

Interactive mobilelearning content for schools in Egypt

De eerste gewone sessie bij OEB gaat over het gebruik van mobile devices in learning. Tablets, tools that make learning fun.... Een titlel die in ieder geval nieuwsgierig maakt.

De eerste presentatie wordt verzorgd vanuit Egypte door Amant Atef, director elearning center of excellence (eLica) van het Information Technology Institute.
Dit project bestaat uit 3 initiatieven om via ICT de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Iti leid it-ers op voor de verschillende bedrijven in Egypte en gebruikt daarbij intensief eLearning.

Uitgangspunt daarbij is probleemgestuurd leren.

Grote groepen leerlingen tot 90 leerlingen per klas, beperkte fysieke middelen, afname van het budget voor schoolboeken vanuit de overheid  en de hoeveelheid materiaal leidde tot de opzet van 3 projecten:
* Inzet van tablets, die lokaal worden geproduceerd (lagere kosten, 200 dollar)
* Cloudcomputing en de inrichting van een Egyptisch cloudcomputercentrum
* Het ontwikkelen en het gebruik van interactive content --> de creatie van interactieve courses als onderdeel van de leeromgeving.

Om in te spelen op de verandering van tekst naar visueel worden visuele laboratoria en simulaties ontwikkeld en wordt gebruik gemaakt van gamebased learning.

Learner evaluation 
Het project is uitgevoerd in Asyut in Zuid Egypte.
Start met het professionaliseren van docenten, daarna de studenten in de omgang met tablets. Feedback werd meegenomen in het verbeterproces.

Uitdagingen waren er in:
- het verbeteren van de graphics geschikt voor het gebruik op tablets.
- Het scholen van docenten in de omgang met tablets, maar ook rond interactie met studenten als onderdeel van het onderwijsleerproces
- Tablets die gebruikt konden worden in de Arabische taal.Geen opmerkingen: