donderdag 5 december 2013

Can digital quizzes and learning analytics contribute to student engagement?

Activeren van studenten in de propedeuse door wekelijks te toetsen. Studenten maken wekelijks een online toets waar ze bonuspunten mee kunnen scoren. Project bij de VU waar 30 docenten aan deelnemen en ruim 500 studenten.

Het merendeel van de studenten participeert.
De fysieke bijeenkomsten hebben meer effect.

De online toetsen worden afgenomen in Blackboard. Daardoor is meteen duidelijk welke studenten niet deelnemen aan de toetsen of consequent laag scoren. Hier kan via SLB op ingespeeld worden.
De data in Bb over deze toetsen wordt nog amper gebruikt.
Jammer, herkenbaar verhaal. Projecten bij Avans hogeschool zijn verder ontwikkeld.

Uit het publiek komt nu een voorbeeld. De eerste keer dat studenten een vraag beantwoorden kunnen ze 10 punten halen, de tweede keer maximaal 8 punten.
2de voorbeeld bij de Erasmus met 1000 studenten. Bonusvragen leveren 11 punten op. 90% van de studenten doet mee, 80% van hen haalt het bonuspunt.

Wat doen docenten met de informatie uit het systeem? Passen ze hun methoden aan?


Geen opmerkingen: