donderdag 4 december 2008

12 guidelines for designing engaging eLearning environments

The Enjoy guidelines door Eva de Lera.
Open universiteit van Catalunya. Gestart met beschikbaarstellen van learning content. Tweejarig onderzoek naar de eigenschappen van hun studenten en wat zij nodig hebben (betrokkenheid, digital natives of in ieder geval innovatief, need to belong).

Aanpak: multidisciplinaire teams, student georineteerd, iteratief assessment. Beleving van leren is misschien wel belangrijker dan effectiviteit en efficiency. --> ontwerp de elearning experience.

Ontwikkeling van een aantal guidelines:
* uitwisselbare, toegankelijk, flexibel en aanpasbaar ELO op basis van Open Source (Moodle en Sakai)
* automatische content transfer voor en door iedereen (diverse vormen van aanbod)
* integratie van affective en social dimensie (verwachtingen, gevoel etc.)
* ontwerp tools (10 emotie heuristiek --> non verbale communicatie)
* enjoy guidelines --> checklists waar worden mensen blij van
- personalisatie (actieve betrokkenheid)
- identiteit (connectie met waarden en normen van de organisatie)
- merk (verwachtingen die zij erbij hebben of hadden bij maken van de keuze)
- deeluitmaken van een community
- surprise: het onverwachte, verandering in routine
- innovatie (hierbij ook waardering)
- zen (niet nog meer frustratie en stress)
- zoektocht (effecient, ongeduld)
- transparantie
- situatie, student centraal
- schoonheid (ruimte voor een eigen stijl)
- erkenning (zelfvertrouwen, zekerheid)

Aantal voorbeelden van eigen iGooglepagina's van studenten die een verschillende sfeer hebben en gepersonaliseerd kunnen worden, JIT/just enough

Volgende stap is rond toetsing.

Geen opmerkingen: