dinsdag 13 april 2010

Delivering full meals instead of snacks

Training faculty to use Bb for effective teaching and learning.
Presentatie gegeven door de universiteit van Albedrta (Canada), een universiteit die vooral gericht is op onderzoek.
Gebruik van Vista, Respondus, Studymate en Lockdown browser.
De universiteit startte met instumentele cursussen rond het gebruik van Bb op vrijwillige basis, zonder echte focus.
Resultaat:
- niet echt inspirerend
- slecht bezocht
- weinig uitwisseling
en bovenals teleurstelling.

Hierna experimenten met lunchsessies, roadshows etc. Helaas bleek het resultaat teleurstellend. Reden voor een hele andere aannpak: Make training a big deal!!
Trainingen die alleen gericht zijn op docenten en alleen voor hen toegankelijk. Georganiseerd via een elearning Summerinstitute, bestaande uit 5 dagen waarin de inzet van eLearning voor het ondersteunen, uitlokken van leren centraal staat. Docenten: van regisstration to applying. Vooraf helderheid over de verwachtingen via het opstellen van Rules for Participation. Docenten worden gezien als experts en worden actief uitgedaagd om kennis en ervaringen uit te wisselen. --> the move from mini-byte to the Real Deal Meal. Elke dag werd er gestart met trainingen en workshops. De middagen werden vooral gebruikt voor uitwisseling. De aanpak gaf ruimte om echt 5 dagen bezig te zijn met dit onderwerp. Nu ook een winter institute, een cursus van 1 dag gericht op TA's en ondersteuners.

Geen opmerkingen: