dinsdag 13 april 2010

Reflective skills in social work.

De tweede presentatie in deze sessie wordt gegeven door Swansea University. De titel is Bridging the Gap: the use of e-Reflection. Ik ben heel benieuwd hoe dit verhaal zich verhoudt met de presentaties over e-coaching in Tilburg een paar weken geleden.

Opvallend:
Reflecteren wordt door de studenten niet echt gezien als een 'academic skill'.

Vanuit de univerisiteit is daarom gestart met kleinschalige projecten rond het bijhouden van individuele blogs binnen Bb. Dit met als doel kritisch denken en reflecteren te integreren met het curriculum van Social Work. Studenten werd gevraagd om wekelijks een bijdrage hiervoor te leveren, begeleidt door een docent. De enige die naast de student toegang had tot de blog. Het project was pas in 2e instantie een succes.
Via een 2e project werden studenten ook beoordeeld op hun reflectieve vaardigheden. Van het 'wat' naar het 'hoe'. Hierbij werd gebruik gemaakt van het discussionboard in Bb.

Ondersteuning die gewenst werd door studenten:
- toegankelijk
- op tijd
- contact met andere groepen (ook van andere jaren)
- verzorgd door studenten, social networking sites hiervoor ingezet. Wel uitwisseling met andere studenten (individueel/groepen) maar niet voor docenten.
- actief inzetten van studenten voor het ondersteunen van andere studenten.

Voor het contact met docenten is PebblePad gebruikt. Dit als PLE die samenwerkt met Bb, trainigen verzorgd door studenten, docenten geven hiermee feedback. Het experiment is niet afgemaakt doordat studenten afhaakten. De universiteit wil nu verder in het ontwikkelen van communities of practice voor studenten en assessoren. Het model van Gilly Salmon wordt wel ingezet door de projectleiding. Zij zien vooral mogelijkheden in support/training van studenten voor de fases rond online socialisatgion, het uitwisselen van informatie en het ontwikkelen van kennis. Verdergaan met Pebblepad is nog niet besloten.

Conclusie: een paar hele opvallende keuzes. Helaas worden de verschillende projecten niet echt uitgediept. Voor mijn gevoel worden dingen wel opgestart, maar wordt daarmee niet een keuze gemaakt voor integratie met het curriculum. Blijkbaar zijn ze vooral nog heel erg zoekende.

Geen opmerkingen: