dinsdag 13 april 2010

Monitoring students

Het gebruik van weighted columns om verschillende opdrachten te laten samengaan tot 1 (eind)cijfer. Je kunt hier verschillende scenario's op loslaten om uiteindeijk een resultaat te berekenen. Deze worden in de helpfunctie van Bb verder visueel uitgewerkt.

Het gebruik van mart Vieuws: course groups, performance view, user view, category and status en het customizen ervan. Deze optie zit in het grade centre onder het item 'Manage'. Ze zijn bedoeld als tijdelijke doorkijkjes op bais van een categorie, status of een periode van toetsen. Met een slimme combinatie met favourites kan ik kiezen in het gradebook om alleen de toetsen te tonen die ook werkelijk volledig gemaakt zijn.
In het onderdeel Smart View kun je ook werken met boolean statements (vglbaar met Adaptive Release). Ik vraag me hierbij wel af hoeveel docenten er echt gebruik van gaan maken.

Nieuw in het grade centre:
- de chevrons naast het ! geven direct toegang tot de resultaten van de student.
- direct kunnen mailen van studenten vanuit het grade centre.
- nog steeds kun je onderscheid maken tussen de feedback aan de user en de notes rond grading voor een collega instructor.
- Ook bij de feedback naar de user kun je bestanden vanuit het content system direct benaderen.
- het gebruik van rubrics. Ondersteunt het samenwerken van docenten die gezamenlijk eenzelfde toets beoordelen op basis van vooraf opgegeven criteria.
- mogelijkheid om anoniem te beoordelen (studentnummer wordt alleen getoond).

Geen opmerkingen: