dinsdag 13 april 2010

Blackboard in Teacher education

How eLearning is implemented and supported in the academic teacher training program of the KU Leuven.
TT± from eLearning to eTeaching to supporting eLearning.
De studenten hebben ervaring in het werken met een eLO doordat deze wordt ingezet voor afstandsonderwijs. De eLO is aanvullend op het f2f onderwijs wat zij volgen. In de presentatie wordt ingegaan op de ontwikkeling van studenten van eLearning naar eTeaching.
De studenten gebruiken hiervoor 3 tools±
Think LT
Think M&M
CLARA, een wiki.

Think LT is een interactieve leeromgeving die ingezet wordt bij het talenonderwijs. Studenten krijgen hiermee de beschikking over een leeromgeving die gericht is op zelfstudie. Onderwijskundige theeorieen kunnen hiermee omgezet worden in leertaken en toetsen. Daarnaast reflecteren studenten hiermee over hun activiteiten.

In de course zijn FA´s opgenomen rond centrale vragen in het talenonderwijs±
- hoe leg ik grammaticaregels uit
- hoe kan ik een geldige en betrouwbare toets maken
- hoe pak ik een leesopdracht aan
- hoe zet ik studenten aan tot zelfstandigheid.

Als extra programma wordt Lectora 2006 gebruikt. Deze werkt als een Bb building block.
De toetsen worden ondersteunt via QMP.

De tweede tool is Think M&M en is door de KU Leuven zelf ontwikkeld. Cedntraal hierin staat Think Multicultural and Multilingual. Interculturele verschillen en identiteit staan hierin centraal. Ook in dit programma wordt gebruik gemaakt van lectora als editor.

De 3e tool is CLARA, een wiki gericht op taalontwikkeling en talenonderwijs. Hierin wordt de gevonden kennis gedeeld en een vertaalslag gemaakt naar de implicaties ervan voor de onderwijspraktijk. Indirect worden studenten op deze manier ook bekend gemaakt met het werken met web 2.0=tools. De wiki wordt verder aangevuld met de essay-opdrachten van studenten.

Naast de courses voor studenten, biedt Leuven ook een course aan die gericht is op het gebruik van eLO's door docenten. Uitgangspunt bij deze course is aansluiten bij de kennis en ervaring die een talendocent al heeft. Differentiatie in het aanbod wordt aangeboden via zelftoetsing. Dit verhaal zou heel goed aansluiten bij het Masterplan techniek en de professionalisering van docenten in het kader van de implementatie van Bb 9.1.
Bij de training wordt niet alleen aandacht besteed aan de instrumentele kant van een eLO, er wordt nadrukkelijk gekeken naar de combinatie tussen het instrument en de onderwijskundige toepassing ervan (vergelijkbaar met de matrix waar we bij Avans mee bezig zijn). Docenten kunnen instappen op verschillende niveaus en vertrekt vanuit een concrete onderwijssituatie die wordt aangegeven door de docent.
- Onderdeel van de course is een survivalkit rond ICT, waarin ook ruimte is voor hele praktische tips en trucs.
- Wat moet ik weten van de eLO om deze in mijn onderwijs in te kunnen zetten
- Voorbeelden van geslaagde courses zoals Schoolship Beagle project.

Geen opmerkingen: